БЗС - РАЙОННА КОЛЕГИЯ БУРГАС

Switch to desktop Register Login

Лекционен курс по програмата на СДО - 18.11.2017 год

Уважаеми колеги,

Съгласно решение на УС на РК на БЗС гр.Бургас от 19.09.2017 год. ще се проведе лекционен курс по програмата на СДО, който ще се състои на 18.11.2017 год. /събота/ от 9.00 ч. в зала „Флора” в Морска градина гр.Бургас  

                           П Р О Г Р А М А

  9.00ч.- 9.30 ч.          Регистрация

  9.30ч.-11.30 ч.       „Бруксизъм – диагностика, терапевтичен подход и приложение на оклузални шини”

                                                    Лектор: Доц.Д-р Тодор Узунов

  11.30ч.-12.00ч.         Кафе пауза

  12.00ч.-14.00ч.       „Комплексни протетични лечения свързани с повишаване вертикалния размер на оклузията- методи, дилеми и решения”

                                                    Лектор:Д-р Иван Чакалов

 Регистрацията - с електронни  членски карти!!!

Организаторите запазват правото за промяна реда на лекционната програма

 

                                         Председател на УС на РК гр.Бургас

                                                        Д-р София Буджева

 

Посещения: 1398

Застрахователната полица „Професионална отговорност”

Уважаеми колеги,
          На 16.07.2017 год.изтича застрахователната полица „Професионална отговорност”, която РК на БЗС гр.Бургас прави на членовете на колегията от създаването и тъй като всички ЛДМ практикуващи на територията на Р.България трябва да имат такава застраховка според Закона за Здравето.
         След промяната на Кодекса за застраховане  в сила от 01.01.2016 година е вдигната много застрахователната премия /сумата, която се плаща от ЛДМ от 7.50 лв.-става от 250.00лв-до 500.00 лв. за покритие на щети от 500 000.00лв-2 000 000.00лв.
         До сега застрахователната премия за всеки член на РК –гр.Бургас не беше проблем да се заплаща от членския внос . Това означава, че след прекратяване на действащата ни полица- всички ЛДМ практикуват
без задължителната застраховка „Професионална отговорност”.
      БЗС на централно ниво в момента води преговори да се промени изискването за лимит на отговорност на  лекарите по дентална медицина , което в момента е равно на изискването за големи болници. Ние  ще Ви уведомим в най-кратък срок ,ако има промяна на обстоятелствата.
         Предложението на УС на РК на БЗС гр.Бургас след преговори със Застрахователно дружество „Армеец” е за застрахователна премия от 193.00 лв. на човек, ако се застрахова цялата колегия , за което е необходимо съгласието на всеки един от Вас да се включи със собствени средства/193.00лв/.След като имаме съгласието на цялата колегия ще Ви уведомим за начина по който ще се превеждат сумите.
     Колеги, моля  въпросите, които възникват по този казус да бъдат задавани само в писмен вид на  Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., за да Ви се отговори коректно.

Д-Р София Буджева  - Председател на РК на БЗС

 

Посещения: 1639

18-ти Научен конгрес 2018

Уважаеми колеги,

18-ят Научен конгрес на БЗС ще се проведе от 7 до 9 юни 2018 год. в сградата на "Опера" Бурас.
Програмата на конгреса, лекциите и гостуващите лектори може да изтеглите от ТУК.
 
Съгласно решение на Общото събрание на РК на БЗС гр.Бургас  таксата за участие за редовните членове на колегията е 90.00 лв. (превежда се до 31.05.2018), а за гала вечерята - 60.00 лв (превежда се до 22.05.2018).
Всеки желаещ да вземе участие в конгреса трябва да преведе сумата на сметката на РК на БЗС гр.Бургас
Общинска банка Бургас
с/ка BG49SOMB91301042522301
BIC- SOMBBGSF
Основание - такса конгрес  и името Ви!!!!
На всеки участник ще му бъде издадена фактура.
При желание да участвате в workshop – от офиса на РК Бургас ще Ви се даде сметка, на която се превежда сумата за workshop.

Посещения: 1699

17-ти Научен конгрес 2017

Уважаеми колеги,

17-ят Научен конгрес на БЗС ще се проведе на 15 и 16 юни 2017 год. в сградата на "Опера" Бурас.
Програмата на конгреса, лекциите и гостуващите лектори може да изтеглите от ТУК.
 
Съгласно решение на Общото събрание на РК на БЗС гр.Бургас  таксата за участие за редовните членове на колегията е 90.00 лв. (превежда се до 31.05.2017), а за гала вечерята - 60.00 лв (превежда се до 22.05.2017).
Всеки желаещ да вземе участие в конгреса трябва да преведе сумата на сметката на РК на БЗС гр.Бургас
Общинска банка Бургас
с/ка BG49SOMB91301042522301
BIC- SOMBBGSF
Основание - такса конгрес  и името Ви!!!!
На всеки участник ще му бъде издадена фактура.
При желание да участвате в workshop – от офиса на РК Бургас ще Ви се даде сметка, на която се превежда сумата за workshop.

Посещения: 1220

ПРОФИЛ НА ЗЪБОТЕХНИКА И НЕГОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ЛЕКАРЯ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

ПРОФИЛ НА ЗЪБОТЕХНИКА И НЕГОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ЛЕКАРЯ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА


Политическа резолюция на Европейската регионална организация на Световната дентална федерация (ERO FDI)*
 
ВЪВЕДЕНИЕ
Научното и технологичното развитие води до промени в денталната медицина, денталните материали и технологиите, напр. дигитален работен поток, международна търговия със денталните лабораторни продукти и отношения на сътрудничество, които налагат да се подчертае връзката между зъботехника и лекаря по дентална медицина.
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Зъботехник**: Член на по-широкия зъболекарски екип, дори ако зъботехникът не е част от практикуващия персонал на зъболекарския екип. Зъботехникът изработва и ремонтира правените по поръчка денталните апарати като инлеи, онлеи, коронки, фасети, мостове, тотални или частични зъбни протези, местопазители, фиксатори и лабиални и лингвални брекети, без пряка или непряка връзка с пациента и единствено съгласно указанията и предписанията на лекаря по дентална медицина.
 

ПОЛИТИКА
 
Общи отговорности
Денталната медицина е сложна медицинска наука с професионални стандарти, която включва профилактика, диагностика и рехабилитация на заболявания и малформации на твърдите и меките тъкани на устата, челюстите и околните тъкани, включително лечението на лезиите на зъбите и замяната на липсващи зъби, за да се възстанови функционалното орално здраве.
Доказателствата показват, че оралното здраве е интегрирана част от общото здраве. Всяко лечение, включващо медицинско изделие, което се поставя в устата на пациента, е медицински акт, поради което трябва да се извършва единствено от лекар по дентална медицина.
Зъботехникът е отговорен пред лекаря по дентална медицина за правените по поръчка изделия съгласно спецификациите, описани в указанията и предписанията, дадени от лекаря по дентална медицина.
 
Поради което Европейската регионална организация на Световната дентална федерация:
 
се противопоставя на всякакъв вид диагноза, планиране или лечение на пациенти от зъботехници;
се противопоставя на всякакъв вид санитарни профили, програми за университетско и следдипломно обучение или програми за академично висше образование, които твърдят, че предоставят на зъботехника правото и/или статута на квалифициран независим доставчик на здравни услуги;
предупреждава властите във всички страни за потенциалните вредни последици за здравето на населението и безопасността на пациентите, ако на зъботехниците бъде дадено правото да лекуват пациенти.
 
Работни отношения
 
За да осигури възможно най-доброто орално здраве на населението, лекарят по дентална медицина трябва да използва услугите на надлежно квалифициран зъботехник.
 
Лекарят по дентална медицина:
спазва всички правни и етични отговорности при изпълнението на всички клинични процедури;
е единствено отговорен както за диагностицирането, така и за последващите действия, като по този начин осигурява постоянната грижа за пациента;
поема правните отговорности по отношение на пациента както за клиничните лечения, така и за изделията, предписани на зъботехника;
дава възможност на зъботехника да предостави най-високо качество на услугата като му предостави най-добрата информация (отливки, модели, снимки, данни) и писмени конкретни указания и спецификации;
получава и съхранява сертификата за съответствие на направеното по поръчка изделие;
защитава всички данни във връзка с медицинското състояние и лечението на пациента.
 
Зъботехникът трябва да:
практикува в рамките на обхвата на своята работа, определен от законите и наредбите;
преминава през непрекъснато професионално обучение през целия живот;
приема и следва указанията, инструкциите и спецификациите на материалите, предоставени от лекаря по дентална медицина;
гарантира използването единствено на сертифицирани продукти и методи за висококачествено обслужване;
предоставя сертификата за съответствие на лекаря по дентална медицина, включително на възложената на външен изпълнител част на изделието;
спазва инструкциите, указанията и съветите, предоставени от производителите на материалите, използвани при производството на денталните изделия;
поема правната отговорност за работата в рамките на лабораторията, както е посочено в законите и наредбите на държавата, щата и/или правителствените органи;
защитава всички данни, включително личната информация на пациента и неговите денталните изделия.
 
 
*Политическа резолюция приета единодушно от участниците в Пленарната сесия на Европейската регионална организация на Световната дентална федерация (ERO FDI), 21 – 22 април 2017, Женева, Швейцария
 
**Това лице (зъботехникът) може да има различни названия в различните страни, напр. технолог.

 

 

Посещения: 1934