БЗС - РАЙОННА КОЛЕГИЯ БУРГАС

Switch to desktop Register Login

ПРОФИЛ НА ЗЪБОТЕХНИКА И НЕГОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ЛЕКАРЯ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

ПРОФИЛ НА ЗЪБОТЕХНИКА И НЕГОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ЛЕКАРЯ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА


Политическа резолюция на Европейската регионална организация на Световната дентална федерация (ERO FDI)*
 
ВЪВЕДЕНИЕ
Научното и технологичното развитие води до промени в денталната медицина, денталните материали и технологиите, напр. дигитален работен поток, международна търговия със денталните лабораторни продукти и отношения на сътрудничество, които налагат да се подчертае връзката между зъботехника и лекаря по дентална медицина.
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Зъботехник**: Член на по-широкия зъболекарски екип, дори ако зъботехникът не е част от практикуващия персонал на зъболекарския екип. Зъботехникът изработва и ремонтира правените по поръчка денталните апарати като инлеи, онлеи, коронки, фасети, мостове, тотални или частични зъбни протези, местопазители, фиксатори и лабиални и лингвални брекети, без пряка или непряка връзка с пациента и единствено съгласно указанията и предписанията на лекаря по дентална медицина.
 

ПОЛИТИКА
 
Общи отговорности
Денталната медицина е сложна медицинска наука с професионални стандарти, която включва профилактика, диагностика и рехабилитация на заболявания и малформации на твърдите и меките тъкани на устата, челюстите и околните тъкани, включително лечението на лезиите на зъбите и замяната на липсващи зъби, за да се възстанови функционалното орално здраве.
Доказателствата показват, че оралното здраве е интегрирана част от общото здраве. Всяко лечение, включващо медицинско изделие, което се поставя в устата на пациента, е медицински акт, поради което трябва да се извършва единствено от лекар по дентална медицина.
Зъботехникът е отговорен пред лекаря по дентална медицина за правените по поръчка изделия съгласно спецификациите, описани в указанията и предписанията, дадени от лекаря по дентална медицина.
 
Поради което Европейската регионална организация на Световната дентална федерация:
 
се противопоставя на всякакъв вид диагноза, планиране или лечение на пациенти от зъботехници;
се противопоставя на всякакъв вид санитарни профили, програми за университетско и следдипломно обучение или програми за академично висше образование, които твърдят, че предоставят на зъботехника правото и/или статута на квалифициран независим доставчик на здравни услуги;
предупреждава властите във всички страни за потенциалните вредни последици за здравето на населението и безопасността на пациентите, ако на зъботехниците бъде дадено правото да лекуват пациенти.
 
Работни отношения
 
За да осигури възможно най-доброто орално здраве на населението, лекарят по дентална медицина трябва да използва услугите на надлежно квалифициран зъботехник.
 
Лекарят по дентална медицина:
спазва всички правни и етични отговорности при изпълнението на всички клинични процедури;
е единствено отговорен както за диагностицирането, така и за последващите действия, като по този начин осигурява постоянната грижа за пациента;
поема правните отговорности по отношение на пациента както за клиничните лечения, така и за изделията, предписани на зъботехника;
дава възможност на зъботехника да предостави най-високо качество на услугата като му предостави най-добрата информация (отливки, модели, снимки, данни) и писмени конкретни указания и спецификации;
получава и съхранява сертификата за съответствие на направеното по поръчка изделие;
защитава всички данни във връзка с медицинското състояние и лечението на пациента.
 
Зъботехникът трябва да:
практикува в рамките на обхвата на своята работа, определен от законите и наредбите;
преминава през непрекъснато професионално обучение през целия живот;
приема и следва указанията, инструкциите и спецификациите на материалите, предоставени от лекаря по дентална медицина;
гарантира използването единствено на сертифицирани продукти и методи за висококачествено обслужване;
предоставя сертификата за съответствие на лекаря по дентална медицина, включително на възложената на външен изпълнител част на изделието;
спазва инструкциите, указанията и съветите, предоставени от производителите на материалите, използвани при производството на денталните изделия;
поема правната отговорност за работата в рамките на лабораторията, както е посочено в законите и наредбите на държавата, щата и/или правителствените органи;
защитава всички данни, включително личната информация на пациента и неговите денталните изделия.
 
 
*Политическа резолюция приета единодушно от участниците в Пленарната сесия на Европейската регионална организация на Световната дентална федерация (ERO FDI), 21 – 22 април 2017, Женева, Швейцария
 
**Това лице (зъботехникът) може да има различни названия в различните страни, напр. технолог.

 

 

Посещения: 2136

Честит празник

честит празник

 

Скъпи колеги,

 

УС на РК на БЗС - Бургас Ви честити

 

7-ми априлСветовния ден на здравето!

  

Приемете пожелания за крепко здраве, спокойни делници, професионални успехи и вяра в призванието Ви да помагате и да бъдете полезни !

  

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

Посещения: 1434

Лекционен курс по програмата на СДО - 08.04.2017

Уважаеми колеги,
Съгласно чл.7 ал.2 от Устава на РК на БЗС гр.Бургас и по решение на УС от 30.11.2016 год. ще се проведе лекционен курс по програмата на СДО, което ще се състои на 08.04.2017 год. /събота/ от 12.00 ч. в зала „Флора” в Морска градина гр.Бургас при следния Дневен ред:
 
12:00 - Регистрация
      Лекции:
     1. „Приложение на антибактериалната фотодинамична терапия в денталната медицина.Светлината в надпревара с антибиотиците”
           Лектор:  д-р Мая Дойчинова
           Панел:  София Дентал Мийтинг
 
     2. „Екстракция или регенерация- къде е лимитът за спасяване на парадонтално  компроментирани зъби?”
     3. „Комплексен подход - къде се срещат ортодонтията, имплантологията, протетиката и пародонталната хирургия”
           Лектори: Доц.Д-р Димитър Филчев д.м
                         Д-р Елица Русева
          
     4. „Парадонтална регенерация - мит или реалност”
           Лектори: Доц.Д-р Камен Коцилков д.м.
                         Д-р Младен Камбов
 
Задължително носете електронните си членски карти!!!
След лекционния курс ще има коктейл по случай 7/седми/ април професионалния ни празник заплатен от РК на БЗС гр.Бургас.
 

Посещения: 1932

Годишно отчетно събрание 2017г.

                        Уважаеми колеги,

Съгласно чл.8 ал.1 от Устава на РК на БЗС гр.Бургас и по решение на УС от 30.11.2016 год. се свиква Годишно Общо отчетно събрание, което ще се състои на 11.03.2017 год./събота/ от 9.00ч. в зала „Флора” в Морската градина -  гр.Бургас  при следния дневен ред:

 

1. 9.00ч-  9.30 ч    Регистрация

2. 9.30ч-                Промяна на Устава на РК на БЗС гр.Бургас
                              Отчетен доклад на Председателя на РК за  изтеклия мандат 2014-2016 год.
                              Отчетен доклад на Председателя на КК за  отчетния мандат 2014- 2016 год
                              Отчетен доклад на Председателя на КПЕ за  отчетния мандат 2014-2016 год
                              Приемане /не приемане/ на отчетните  доклади
                              Приемане /не приемане/ на финансовия отчет за 2014-2016 год.
                              Обсъждане и приемане на Проектобюджета за 2017 год.
                              Приемане/не/ приемане на снемане от отговорност на УС
                              Избор на членове на УС
                              Избор на членове на КК
                              Избор на членове на КПЕ
                              Избор на Председател на УС на РК
                              Избор на Председател на КК
                              Избор на Председател на КПЕ
                              Избор на делегати ,представители на РК на конгреса на БЗС мандат 2017-2020 год.
                              Разни
Съгласно чл. 8 ал.3 от Устава на РК  на БЗС гр.Бургас срокът за подаване на предложения за дневен ред на редовни тe Общи събрания е две седмици преди насрочената дата.
Задължително носете електронните си членски карти!!!

                                         Председател на УС на РК гр.Бургас
                                                        Д-р Богдан Димитров

Посещения: 2271

Анкета

Уважаеми колеги,
 
Успехът на ендодонтското лечение зависи от много фактори, един от които е ефективното оформяне на ендодонтското пространство чрез различни видове ръчни или машинни инструменти. Безспорните качества на ротационните никел-титанови инструменти доведоха до все по-масовата им употреба в денталните клинични практики през последното десетилетие.
Целта на настоящата анкета е да проучим доколко денталните лекари познават и използват новите никел-титанови ротационни системи за обработка на кореновите канали, как преценяват качеството на работата си с тях и нуждата от промени в подготовката на   студентите по дентална медицина в тази област.
Ще се радваме, ако участвате в нашата анкета като отворите приложения линк, отговорите на поставените въпроси и изпратите отговорите. 

АНКЕТНА КАРТА

 
Благодарим предварително за отделеното време и готовността ви за сътрудничество!
 
Д-р Е. Карова, дм                                    Д-р В. Доганджийска, дм

Посещения: 2173