БЗС - РАЙОННА КОЛЕГИЯ БУРГАС

Switch to desktop Register Login

Годишно отчетно събрание 2016г.

                        Уважаеми колеги,

Съгласно чл.8 ал.1 от Устава на РК на БЗС гр.Бургас и по решение на УС от 20.01.2016 год. се свиква Редовно Общо отчетно събрание, което ще се състои на 26.03.2016 год./събота/ от 9.00ч. в зала „Георги Баев” на „Морско казино” гр.Бургас  при следния дневен ред:

 

1. 9.00ч-  9.30 ч    Регистрация

2. 9.30ч- 11.0    Отчетен доклад на Председателя на РК за  дейността през 2015 год

                              Отчетен доклад на Председателя на КК за  дейността през 2015 год

                              Отчетен доклад на Председателя на КПЕ за  дейността през 2015 год

                              Приемане /не приемане/ на отчетните  доклади

3. 11.00ч-12.0  Приемане /не приемане/ на финансовия отчет за 2015 год.

                               Приемане на Проектобюджета за 2016 год.

                               Разни

Съгласно чл. 8 ал.3 от Устава на РК  на БЗС гр.Бургас срокът за подаване на предложения за дневен ред на редовни тe Общи събрания е две седмици преди насрочената дата.

Задължително носете електронните си членски карти!!!

 

                                         Председател на УС на РК гр.Бургас

                                                        Д-р Богдан Димитров

Посещения: 2198

Лекционен курс на 14.11.2015 г.

Уважаеми колеги,
информираме Ви, че на 14.11.2015г. в гр. Бургас х-л Аква - голяма зала ще се проведе лекционен курс. Семинарът е безплатен за редовни членове на БЗС и студенти по дентална медицина.

Записване за участие в семинара – в офиса на колегията или на тел.: 056 816440 / 0885333827
 
Програмата за курса може да се изтегли от ТУК.
 
 

Посещения: 2425

Условия за участие в Научен конгрес 2015

Уважаеми колеги,
     15-ият Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще се проведе на 11–14 юни 2015 г. в гр. Бургас, съпроводен от традиционната голяма Дентална медицинска изложба.
     Конгресът е включен в продължаващото обучение на FDI. В научната програма на Конгреса ще изнесат лекции изявени лектори от България и чужбина.
     За пореден път ще има и секция “Орални презентации” и секция “Постери”.
     Официалното откриване на Конгреса е с музикална програма  на 11.06.2015 г., Морска градина, открита сцена „Охлюва“.
 
УЧАСТИЕ В 15-тия НАУЧЕН КОНГРЕС НА БЗС 11-14 ЮНИ, 2015 г., гр. БУРГАС
     Срокът за регистрация за участие в 15-тия Научен конгрес e до 31-ви май 2015 г.
• Конгресна такса за редовни членове на БЗС - 110 лв. Таксата включва участие в гала коктейл (пропусквателен режим с бадж). Таксата не включва куверт за гала вечеря.
• Конгресна такса за студенти и докторанти – 50% от таксата правоучастие. Таксата не включва куверт за гала вечеря!
• Стойност на куверт за гала вечеря –  60 лв., краен срок 31.05.2015 г.
     Събира се от РК заедно с таксата правоучастие, като изрично в поименните списъци се отбелязват платилите куверта за гала  вечеря!
     Такса правоучастие и куверт за гала вечеря се събират от районните колегии (РК) на БЗС и се правят поименни списъци на участниците.

Програмата за конгреса може да се прочете от ТУК.
 
NB! НЯМА ДА ИМА КОНГРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОДАЖБА НА КУВЕРТИ НА МЯСТО!

Организационният комитет си запазва правото за промени в конгресната програма и изложбата в последния момент!
РК на БЗС – гр.Бургас поема 20.00 лв от таксата за правоучастие на конгреса на всички свои редовни членове!
Таксата за участие и таксата за вечерята може да заплатите в офиса на колегията или да превеждате по банков път на сметката на РК на БЗС Бургас:
 
Общинска банка Бургас
с/ка  BG49SOMB91301042522301- BIC- SOMBBGSF
основание конгрес
ще Ви бъде издадена и фактура
 

Посещения: 2937

15-ти Научен конгрес 2015

Уважаеми колеги,
информираме Ви, че 15-тият Юбилеен Научен конгрес на БЗС ще се проведе на 11-14 юни 2015г. в гр. Бургас. Таксата за участие на редовни членове е 110 лв. /таксата включва участие в гала коктейл/, а стойността за гала вечерята е в размер на 60 лв. Конгресната такса за студенти и докторанти е 50 % от таксата праовучастие. Срокът за регистрация участие е 31.05.2015г.
 
РК на БЗС – Бургас поема 20 лв. от такса правоучастие на всички свои редовни членове!
 
ВАЖНО! Не се предвижда регистрация и заплащане на такса правоучастие и куверти на място.
 
Таксата правоучастие и кувертите за гала вечерята се заплащат в офиса на РК на БЗС – Бургас.

Посещения: 2824

Отчети в РЗИ 2015г.

Уважаеми колеги,
Във връзка с началото на Отчетна кампания 2014/2015, касаеща дейността на лечебните заведения, Ви уведомяване че в срок до 10.02.2015 трябва да полчуте формулярите на отчетите от РЗИ Бургас. Попълнените формуляри трябва да се предадат до 17.02.2015 в сградата на РЗИ Бургас - ет.4, стая 404.
Подробна информация може да прочетете от ТУК.
Формулярите може да се изтеглят и от нашия сайт: ОТЧЕТ 365, ПРИЛОЖЕНИЕ 1
  
От ръководството

Посещения: 2876