БЗС - РАЙОННА КОЛЕГИЯ БУРГАС

Switch to desktop Register Login

Членски внос

Уважаеми колеги,

Членски внос за текущата календарна година може да се плаща след 01 януари по следните банкови сметки:

 

1.РК на БЗС гр.Бургас
Общинска банка Бургас
BG49SOMB91301042522301
BIC: SOMBBGSF
членски внос - 150 лв.
  2.РК на БЗС гр.Бургас
Общинска банка Бургас
BG22SOMB91301042522302
BIC: SOMBBGSF
социална сметка - 40 лв.