БЗС - РАЙОННА КОЛЕГИЯ БУРГАС

Switch to desktop Register Login

Банкови сметки за Членски внос

Уважаеми колеги,

Членски внос се плаща до 31.03.2022 само по следните банкови сметки:

 

1.РК на БЗС гр.Бургас
Банка ДСК
BG16STSA93000027549548
BIC: STSABGSF
членски внос - 150 лв.
  2.РК на БЗС гр.Бургас
Банка ДСК
BG28STSA93000027550302
BIC: STSABGSF
социална сметка - 40 лв.

Посещения: 0

Годишно отчетно събрание 2022г.

            Уважаеми колеги,
      Съгласно чл.8 ал.1 от Устава на РК на БЗС - гр.Бургас и решение на УС от 10.01.2022 год. Ви уведомяваме,че редовното Отчетно-изборно събрание на РК на БЗС-Бургас ще се проведе на 19.02.2022г. - събота от 9.30 ч. в залата на х-л „България” гр.Бургас при следния дневен ред:
      1. Промени в Устава на РК на БЗС
      2. Промени в Правилата за набиране и изразходване на средствата по социалната сметка
      3. Отчетен доклад на Председателя на РК на БЗС гр.Бургас за дейността.
      4. Отчетен доклад на Председателя на КК на РК на БЗС гр.Бургас
      5. Отчетен доклад на Председателя на КПЕ на РК на БЗС гр.Бургас
      6. Финансов отчет и доклад на ревизора за периода  2017-2021г.
      7. Обсъждане на проектобюджет и приемане на бюджет 2022г.
      8. Освобождаване или неосвобождаване от отговорност на Председателя и членовете на УС на РК на БЗС Бургас
      9. Избор на членове и председатели на УС,КК,КПЕ и делегати за конгрес на БЗС.
     10.Разни.

   09.00-09.30 ч. - Регистрация
   09.30-12.30 ч. - Първа сесия
   12.30-13.30 ч. - Обяд
   13.30-15.30 ч. - Втора сесия

На събранието, освен надлежно избраните делегати, могат да присъстват и всички членове на РК на БЗС гр.Бургас без право на глас, но с право на изказване и да бъдат избирани в ръководните органи.

Съгласно чл.8 ал.3 от Устава на РК на БЗС-гр.Бургас,предложения за промени в дневния ред и нормативните документи се подават до 04.02.2022г. в офиса на колегията на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .


За регистрация носете членски карти!

                                                                                               РК на БЗС гр.Бургас
                                                                                               Председател на УС
                                                                                               Д-р С.Буджева
 

Посещения: 9

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА РЕГИСТЪРА БУЛСТАТ В СИЛА ОТ 04.01.2022Г.

     Уважаеми колеги,

Във връзка с отпадане на 10 цифрения код на ЕГН като Булстат и с въвеждането на 9 цифрен код моля да се запознаете със следната информация (валидана е само за колегите които са "Свободна професия"):

Писмо от Ръководството на БЗС -  ТУК

Писмо от НАП -  ТУК

От ръководството

Посещения: 10

Отлагане на Годишно отчетно събрание 2021г.

         
Уважаеми колеги,
 
Във връзка със заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването, на свое заседание проведено на 02.09.2021г. УС на РК на БЗС - гр. Бургас реши: Отменя отчетно-изборното събрание на 11.09.2021г. за неопределен срок.
 
                                 РК на БЗС гр.Бургас

                                                                                         

Посещения: 85

Заплащане за Неблагоприятни усповия след 01.07.2021г.

     Уважаеми колеги,

От 01.07.2021 лекарите по дентална медицина, имащи договор с НЗОК, ще продължат да получават 85% за работа при неблагоприятни условия, когато стойността на отчетената дейност, включена в подадените ежемесечни файлове за съответния месец е не по-малко от 50% от базисната/средномесечна стойност на дейността за 2021г.

Може да се запознаете с полученото писмо от БЗС, с пълната информация, свързана с новата Методика за заплащане при НУР от ТУК

Пълната информация, свързана с новата Методика за заплащане при НУР пбликувана на сайта на НЗОК може да прочетете от ТУК. (много е заплетено и неясно обяснено).

От ръководството

Посещения: 115