БЗС - РАЙОННА КОЛЕГИЯ БУРГАС

Switch to desktop Register Login

Отчетно-изборно събрание - отлагане

Уважаеми колеги,

Уведомяваме ви, че по решение на Управителен съвет с Протокол №4 от 10.03.2020г. се отлага Отчетно-изборното събрание на 21.03.2020г. за НЕОПРЕДЕЛЕНО време, предвид заповедта на кмета относно епидемиологичната обстановка свързана с коронавирус-а.

РК на БЗС гр.Бургас

 

Посещения: 801

Годишно отчетно събрание 2020г.

            Уважаеми колеги,
      Съгласно чл.8 ал.1 от Устава на РК на БЗС - гр.Бургас и решение на УС от 11.12.2019 год. се свиква Годишно отчетно събрание, което ще се състои на 21.03.2020 год. /събота/ в зала "Ахело" на хотел „Приморец”, гр. Бургас при следния дневен ред:
      09.00 - 09.30 ч. Регистрация
      09.30 - 12.30 ч. Провеждане на Годишно отчетно събрание - Първа сесия
      12.30 - 13.30ч - Обяд
      13:30 - 15:30ч. Провеждане на Годишно отчетно събрание - Втора  сесия

      1.Приемане на дневен ред. 
      2.Отчетен доклад на Председателя на УС на РК на БЗС-гр.Бургас.
      3.Отчетен доклад на Председателя на КК на РК на БЗС-гр.Бургас.
      4.Отчетен доклад на Председателя на КПЕ на РК на БЗС-гр.Бургас.
      5.Финансов отчет за 2019г. и доклад на ревизора
      6.Обсъждане на проектобюджет и приемане на бюджет 2020г.
      7.Избор на членове и председатели на УС,КК,КПЕ и делегати за конгрес на БЗС.
      8.Избор на лекар по дентална медицина.
      9.Разни.
 
    На събранието, освен надлежно избраните делегати, могат да присъстват и всички членове на РК на БЗС гр.Бургас без право на глас, но могат да бъдат избирани в ръководните органи.

    Съгласно чл.8 ал.3 от Устава на РК на БЗС - гр.Бургас крайният срок за подаване на предложения и допълнения на дневен ред на събранието и изменения и допълнения на нормативни документи е 06.03.2019 год. /две седмици преди обявената дата/.

За регистрация носете членски карти!

                                                                                               РК на БЗС гр.Бургас
                                                                                               Председател на УС
                                                                                               Д-р С.Буджева
 

Посещения: 939

Важно съобщение - застраховки 2020

Уважаеми колеги,

Относно застраховката, която имаме към ДЗИ: Тази година ДЗИ увеличи застрахователната премия с 10 лв., но същевременно промени едно от условията, за което ние не сме се договаряли.
Когато колега работи на повече от едно работно място, за всяко следващо трябва да заплаща допълнително 5%.
Моля, тези от вас, които работят на повече от едно работно място да изчакат със сключването на застраховката и да се обадят в офиса на колегията за обратна връзка.

РК на БЗС гр.Бургас

 

Посещения: 915

Лекция - 20.02.2020

Регионален форум  на РК на БЗС гр.Бургас
  20.02.2020г-събота в зала ”Ахело” на Гранд хотел ”Приморец” гр.Бургас
РФДМ  Бургас-акредитиран с 7 кредитни точки

 

П Р О Г Р А М А 

9.00 ч.-09.30 ч.     Регистрация

09.30 ч.-11.00 ч.  Естетичен анализ, планиране и протетични проблеми. Решения.

11.00 ч.-11.30 ч.  Кафе пауза.

11.30 ч.-13.00 ч.  Удължаване на клиничните корони в естетичната зона и протезиране. Случаи с мекотъканна аугментация и покриване на рецесии

13.00-14.00ч. Обяд

14.00-16.00ч. Комплексни проблеми в естетичната зона 

                                                                                  Лектор:д-р Венцеслав Станков

Такса за участие :
Членове на РК гр.Бургас-безплатно
Членове на други колегии-30 лв.
Регистрацията е с членски карти

                                                                                                                                С УВАЖЕНИЕ
                                                                                                                                Д-Р София Буджева
                                                                                                                                Председател на РК на БЗС Бургас

 

Посещения: 739

ПРАВИЛА ЗА ДОБРА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА - ПРОЕКТ

Уважаеми колеги,

текстът който се разпространява съдържа много истина, но апела за входиране на документа няма законова стойност, защото по закон до 30-ти юни трябва да представим Правила за добра медицинска практика приети на Конгрес на БЗС.
Ако този срок не се спази, Медицински одит ще приеме Правила по собствено усмотрение, които със сигурност няма да бъдат в наша полза.
Ако наистина искате да бъдете полезни, то моля прочетете Правилата за добра медицинска практика и в няколко изречения дайте вашите предложения на имейла на районната колегия. Те ще бъдат обсъдени на управителен съвет на РК на БЗС Бургас и изпратени до централния офис. На конгреса ще бъдат адекватно обсъдени и приети към новите Правила.
Това е начинът в момента да помогнете.
Не си губите времето да идвате до офиса на Колегията.

Разгледайте проекта ТУК.

С УВАЖЕНИЕ
Д-Р София Буджева
Председател на РК на БЗС Бургас

 

Посещения: 987