БЗС - РАЙОННА КОЛЕГИЯ БУРГАС

Switch to desktop Register Login

Важно съобщение - 09.2019г.

Уважаеми колеги,

 1. Във връзка с проверка от НАП в дентален кабинет, моля да погледнете настройките на касовия ви апарат и как отчитате дневния оборот.
Съгласно наредба Н-18/29.03.2019г. - чл.27, ал.1: Фирмите са длъжни да регистрират всяка продажба на стока или услуга по данъчни групи според вида на продажбите.
Група"А"- за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоките и услугите, продажбите на които се облагат с "0" ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС.
Ние сме регистрирани по ЗЛЗ, освободени от регистрация по ДДС - чл.39 от ЗДДС.
Касовите апарати идват от производителя програмирани в група "Б".
Настройката и поддръжката се извършва от фирмата, която обслужва касовия апарат.
Отчитането при нас ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да е в група "А".
Макар да не ощетяваме държавата по никакъв начин при отчитане в група "Б", НАП налагат санкция.

2. Уведомяваме ви, че Бургаска колегия ще има два семинар, които ще бъдат на дати 2 и 16 ноември 2019г. Моля, да си ги отбележите в календара.


Ще получите допълнителна информация по-късно.

 

С УВАЖЕНИЕ
Д-Р София Буджева
Председател на РК на БЗС Бургас

 

Посещения: 647

ПРАВИЛА ЗА ДОБРА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА - ПРОЕКТ

Уважаеми колеги,

текстът който се разпространява съдържа много истина, но апела за входиране на документа няма законова стойност, защото по закон до 30-ти юни трябва да представим Правила за добра медицинска практика приети на Конгрес на БЗС.
Ако този срок не се спази, Медицински одит ще приеме Правила по собствено усмотрение, които със сигурност няма да бъдат в наша полза.
Ако наистина искате да бъдете полезни, то моля прочетете Правилата за добра медицинска практика и в няколко изречения дайте вашите предложения на имейла на районната колегия. Те ще бъдат обсъдени на управителен съвет на РК на БЗС Бургас и изпратени до централния офис. На конгреса ще бъдат адекватно обсъдени и приети към новите Правила.
Това е начинът в момента да помогнете.
Не си губите времето да идвате до офиса на Колегията.

Разгледайте проекта ТУК.

С УВАЖЕНИЕ
Д-Р София Буджева
Председател на РК на БЗС Бургас

 

Посещения: 662

Академични и неакадемични длъжности във ФДМ София

Обяви за академични и неакадемични длъжности във ФДМ София

разгледайте  ТУК.
 
 

Посещения: 615

19-ти Научен конгрес 2019

19-ят Научен конгрес на БЗС ще се проведе на 7 и 8 юни 2019 год. в гр. Поморие - Гранд Хотел „Поморие“.
Програмата на конгреса, лекциите и гостуващите лектори може да изтеглите от ТУК.
 
Съгласно решение на Общото събрание на РК на БЗС гр.Бургас  таксата за участие за редовните членове на колегията е 90.00 лв. (колегията поема 20лв от общата сума - 110лв.).
Всеки желаещ да вземе участие в конгреса трябва да преведе сумата на сметката на РК на БЗС гр.Бургас
Общинска банка Бургас
с/ка BG49SOMB91301042522301 
BIC- SOMBBGSF
Основание - такса конгрес  и името Ви!!!!
На всеки участник ще му бъде издадена фактура.
 
Краен срок за записване - 31.05.2019г.
 

Посещения: 670

Лекционен курс - "Ежедневна ендодонтска практика-стъпка напред”

П Р О Г Р А М А

на Регионален форум по дентална медицина на тема: „Ежедневна ендодонтска практика-стъпка напред”, организиран от УС на РК на БЗС-гр.Бургас,който ще се проведе на 13.04.2019 г. в конферентна зала на хотел „Мираж”-гр.Бургас:


9.30 ч.-10.00 ч. Регистрация
10.00 ч.-11.30 ч. „Микроскоп-подпомогната практика-ползи за лекар и пациент”.
11.30 ч.-12.30 ч. Почивка( кафе – пауза).
12.30 ч.-14.00 ч. „Достъпната ендодонтия-фактори от значение за постигане на успех”.

                              Лектор: Д-р Борислав Цаневски

14.00 ч.-15.00 ч. „Проблеми в работата на денталните практики в областта на мениджмънта, маркетинга, рекламата, връзки с обществеността и продажбата на лечебния план”.
                                                                      План-резюме:
1)Анатомия на мениджмънта:управление, администриране, организиране.
2)Стратегически маркетинг и продажби:
-маркетингова стратегия „Син океан”;
-професионален PR и реклама;
3)Дианетически фактори чрез използване на нашия ум и съзнание.
                              Лектор: д-р Людмил Рангелов


Спонсори на лекцията са: „Дентаком България” и „Аксис” ЕООД

                   Регистрацията – с електронни членски карти!!!

За всички участници от Бургаска Районна колегия-лекциите са безплатни, за колегите от други градове таксата е в размер на 30.00 лв. 

                                                     Председател на  УС на  РК на БЗС гр.Бургас

                                                                                                 /Д-р С. Буджева/

Посещения: 888