БЗС - РАЙОННА КОЛЕГИЯ БУРГАС

Switch to desktop Register Login

Годишно отчетно събрание 2017г.

                        Уважаеми колеги,

Съгласно чл.8 ал.1 от Устава на РК на БЗС гр.Бургас и по решение на УС от 30.11.2016 год. се свиква Годишно Общо отчетно събрание, което ще се състои на 11.03.2017 год./събота/ от 9.00ч. в зала „Флора” в Морската градина -  гр.Бургас  при следния дневен ред:

 

1. 9.00ч-  9.30 ч    Регистрация

2. 9.30ч-                Промяна на Устава на РК на БЗС гр.Бургас
                              Отчетен доклад на Председателя на РК за  изтеклия мандат 2014-2016 год.
                              Отчетен доклад на Председателя на КК за  отчетния мандат 2014- 2016 год
                              Отчетен доклад на Председателя на КПЕ за  отчетния мандат 2014-2016 год
                              Приемане /не приемане/ на отчетните  доклади
                              Приемане /не приемане/ на финансовия отчет за 2014-2016 год.
                              Обсъждане и приемане на Проектобюджета за 2017 год.
                              Приемане/не/ приемане на снемане от отговорност на УС
                              Избор на членове на УС
                              Избор на членове на КК
                              Избор на членове на КПЕ
                              Избор на Председател на УС на РК
                              Избор на Председател на КК
                              Избор на Председател на КПЕ
                              Избор на делегати ,представители на РК на конгреса на БЗС мандат 2017-2020 год.
                              Разни
Съгласно чл. 8 ал.3 от Устава на РК  на БЗС гр.Бургас срокът за подаване на предложения за дневен ред на редовни тe Общи събрания е две седмици преди насрочената дата.
Задължително носете електронните си членски карти!!!

                                         Председател на УС на РК гр.Бургас
                                                        Д-р Богдан Димитров

Посещения: 2323

Анкета

Уважаеми колеги,
 
Успехът на ендодонтското лечение зависи от много фактори, един от които е ефективното оформяне на ендодонтското пространство чрез различни видове ръчни или машинни инструменти. Безспорните качества на ротационните никел-титанови инструменти доведоха до все по-масовата им употреба в денталните клинични практики през последното десетилетие.
Целта на настоящата анкета е да проучим доколко денталните лекари познават и използват новите никел-титанови ротационни системи за обработка на кореновите канали, как преценяват качеството на работата си с тях и нуждата от промени в подготовката на   студентите по дентална медицина в тази област.
Ще се радваме, ако участвате в нашата анкета като отворите приложения линк, отговорите на поставените въпроси и изпратите отговорите. 

АНКЕТНА КАРТА

 
Благодарим предварително за отделеното време и готовността ви за сътрудничество!
 
Д-р Е. Карова, дм                                    Д-р В. Доганджийска, дм

Посещения: 2240

Забавяне заплащането на ДД за м. ноември 2016

Уважаеми колеги,
Във връзка с решение на НС на НЗОК за забавяне заплащането на ДД за м. ноември 2016 г. бяха 
изпратени писма от управителя на НЗОК до РЗОК и от директорите на РЗОК до ИДП. 
Публикуваме всички приложени писма:
 

Посещения: 1954

П О З Д Р А В Л Е Н И Е

Да им са честити наградите:
д-р Богдан Димитров – „Лекар по дентална медицина за 2016 год”
На празника на град Бургас 06 декември „Никулден” 2016 год.

Двама наши колеги  бяха удостоени с:
д-р Николай Шарков - медал  за принос към делната медицина в България и на международно ниво
д-р Неделчо Делев - с почетен знак на Община Бургас за принос в денталната медицина и развитието на спорта „Бадминтон”в града.

Посещения: 2002

Годишно събрание 2016г. и Лекционен курс

Уважаеми колеги,
Съгласно чл.7 ал.2 от Устава на РК на БЗС гр.Бургас и по решение на УС от 07.09.2016 год. се свиква  Общо  събрание за избор  на делегати съпроводен с лекционен курс по програмата на СДО,к оето ще се състои на 29.10.2016 год./събота/ от 8.30 ч. в зала „Флора” в Морска градина гр.Бургас  при следния дневен ред:
 
1. 8.30 ч -  9.00 ч Регистрация
2. 9.00 ч -  9.30 ч Общо събрание за избор на делегати
3. 9.30 ч - 10.00 ч Презентация на фирма „Pieеrе  fabrе”                    
3.10.00 ч - 11.30 ч „Да изборваме ли или не кариозната лезия-клинични подходи”              
                                           Лектор:доц.д-р Наталия Гатева-Грънчарова
4.11.30 ч - 13.00 ч „Керамични фрактури. Директни и индиректни методи за поправка”
                                            Лектор: д-р Спартак Янакиев

 


Задължително носете електронните си членски карти!!!

 

                                         Председател на УС на РК гр.Бургас
                                                        Д-р Богдан Димитров
 

Посещения: 2073