БЗС - РАЙОННА КОЛЕГИЯ БУРГАС

Switch to desktop Register Login

18-ти Научен конгрес 2018

Уважаеми колеги,

18-ят Научен конгрес на БЗС ще се проведе от 7 до 9 юни 2018 год. в сградата на "Опера" Бурас.
Програмата на конгреса, лекциите и гостуващите лектори може да изтеглите от ТУК.
 
Съгласно решение на Общото събрание на РК на БЗС гр.Бургас  таксата за участие за редовните членове на колегията е 90.00 лв. (превежда се до 31.05.2018), а за гала вечерята - 60.00 лв (превежда се до 22.05.2018).
Всеки желаещ да вземе участие в конгреса трябва да преведе сумата на сметката на РК на БЗС гр.Бургас
Общинска банка Бургас
с/ка BG49SOMB91301042522301
BIC- SOMBBGSF
Основание - такса конгрес  и името Ви!!!!
На всеки участник ще му бъде издадена фактура.
При желание да участвате в workshop – от офиса на РК Бургас ще Ви се даде сметка, на която се превежда сумата за workshop.

Посещения: 1903

17-ти Научен конгрес 2017

Уважаеми колеги,

17-ят Научен конгрес на БЗС ще се проведе на 15 и 16 юни 2017 год. в сградата на "Опера" Бурас.
Програмата на конгреса, лекциите и гостуващите лектори може да изтеглите от ТУК.
 
Съгласно решение на Общото събрание на РК на БЗС гр.Бургас  таксата за участие за редовните членове на колегията е 90.00 лв. (превежда се до 31.05.2017), а за гала вечерята - 60.00 лв (превежда се до 22.05.2017).
Всеки желаещ да вземе участие в конгреса трябва да преведе сумата на сметката на РК на БЗС гр.Бургас
Общинска банка Бургас
с/ка BG49SOMB91301042522301
BIC- SOMBBGSF
Основание - такса конгрес  и името Ви!!!!
На всеки участник ще му бъде издадена фактура.
При желание да участвате в workshop – от офиса на РК Бургас ще Ви се даде сметка, на която се превежда сумата за workshop.

Посещения: 1388

ПРОФИЛ НА ЗЪБОТЕХНИКА И НЕГОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ЛЕКАРЯ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

ПРОФИЛ НА ЗЪБОТЕХНИКА И НЕГОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ЛЕКАРЯ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА


Политическа резолюция на Европейската регионална организация на Световната дентална федерация (ERO FDI)*
 
ВЪВЕДЕНИЕ
Научното и технологичното развитие води до промени в денталната медицина, денталните материали и технологиите, напр. дигитален работен поток, международна търговия със денталните лабораторни продукти и отношения на сътрудничество, които налагат да се подчертае връзката между зъботехника и лекаря по дентална медицина.
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Зъботехник**: Член на по-широкия зъболекарски екип, дори ако зъботехникът не е част от практикуващия персонал на зъболекарския екип. Зъботехникът изработва и ремонтира правените по поръчка денталните апарати като инлеи, онлеи, коронки, фасети, мостове, тотални или частични зъбни протези, местопазители, фиксатори и лабиални и лингвални брекети, без пряка или непряка връзка с пациента и единствено съгласно указанията и предписанията на лекаря по дентална медицина.
 

ПОЛИТИКА
 
Общи отговорности
Денталната медицина е сложна медицинска наука с професионални стандарти, която включва профилактика, диагностика и рехабилитация на заболявания и малформации на твърдите и меките тъкани на устата, челюстите и околните тъкани, включително лечението на лезиите на зъбите и замяната на липсващи зъби, за да се възстанови функционалното орално здраве.
Доказателствата показват, че оралното здраве е интегрирана част от общото здраве. Всяко лечение, включващо медицинско изделие, което се поставя в устата на пациента, е медицински акт, поради което трябва да се извършва единствено от лекар по дентална медицина.
Зъботехникът е отговорен пред лекаря по дентална медицина за правените по поръчка изделия съгласно спецификациите, описани в указанията и предписанията, дадени от лекаря по дентална медицина.
 
Поради което Европейската регионална организация на Световната дентална федерация:
 
се противопоставя на всякакъв вид диагноза, планиране или лечение на пациенти от зъботехници;
се противопоставя на всякакъв вид санитарни профили, програми за университетско и следдипломно обучение или програми за академично висше образование, които твърдят, че предоставят на зъботехника правото и/или статута на квалифициран независим доставчик на здравни услуги;
предупреждава властите във всички страни за потенциалните вредни последици за здравето на населението и безопасността на пациентите, ако на зъботехниците бъде дадено правото да лекуват пациенти.
 
Работни отношения
 
За да осигури възможно най-доброто орално здраве на населението, лекарят по дентална медицина трябва да използва услугите на надлежно квалифициран зъботехник.
 
Лекарят по дентална медицина:
спазва всички правни и етични отговорности при изпълнението на всички клинични процедури;
е единствено отговорен както за диагностицирането, така и за последващите действия, като по този начин осигурява постоянната грижа за пациента;
поема правните отговорности по отношение на пациента както за клиничните лечения, така и за изделията, предписани на зъботехника;
дава възможност на зъботехника да предостави най-високо качество на услугата като му предостави най-добрата информация (отливки, модели, снимки, данни) и писмени конкретни указания и спецификации;
получава и съхранява сертификата за съответствие на направеното по поръчка изделие;
защитава всички данни във връзка с медицинското състояние и лечението на пациента.
 
Зъботехникът трябва да:
практикува в рамките на обхвата на своята работа, определен от законите и наредбите;
преминава през непрекъснато професионално обучение през целия живот;
приема и следва указанията, инструкциите и спецификациите на материалите, предоставени от лекаря по дентална медицина;
гарантира използването единствено на сертифицирани продукти и методи за висококачествено обслужване;
предоставя сертификата за съответствие на лекаря по дентална медицина, включително на възложената на външен изпълнител част на изделието;
спазва инструкциите, указанията и съветите, предоставени от производителите на материалите, използвани при производството на денталните изделия;
поема правната отговорност за работата в рамките на лабораторията, както е посочено в законите и наредбите на държавата, щата и/или правителствените органи;
защитава всички данни, включително личната информация на пациента и неговите денталните изделия.
 
 
*Политическа резолюция приета единодушно от участниците в Пленарната сесия на Европейската регионална организация на Световната дентална федерация (ERO FDI), 21 – 22 април 2017, Женева, Швейцария
 
**Това лице (зъботехникът) може да има различни названия в различните страни, напр. технолог.

 

 

Посещения: 2181

Честит празник

честит празник

 

Скъпи колеги,

 

УС на РК на БЗС - Бургас Ви честити

 

7-ми априлСветовния ден на здравето!

  

Приемете пожелания за крепко здраве, спокойни делници, професионални успехи и вяра в призванието Ви да помагате и да бъдете полезни !

  

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

Посещения: 1480

Лекционен курс по програмата на СДО - 08.04.2017

Уважаеми колеги,
Съгласно чл.7 ал.2 от Устава на РК на БЗС гр.Бургас и по решение на УС от 30.11.2016 год. ще се проведе лекционен курс по програмата на СДО, което ще се състои на 08.04.2017 год. /събота/ от 12.00 ч. в зала „Флора” в Морска градина гр.Бургас при следния Дневен ред:
 
12:00 - Регистрация
      Лекции:
     1. „Приложение на антибактериалната фотодинамична терапия в денталната медицина.Светлината в надпревара с антибиотиците”
           Лектор:  д-р Мая Дойчинова
           Панел:  София Дентал Мийтинг
 
     2. „Екстракция или регенерация- къде е лимитът за спасяване на парадонтално  компроментирани зъби?”
     3. „Комплексен подход - къде се срещат ортодонтията, имплантологията, протетиката и пародонталната хирургия”
           Лектори: Доц.Д-р Димитър Филчев д.м
                         Д-р Елица Русева
          
     4. „Парадонтална регенерация - мит или реалност”
           Лектори: Доц.Д-р Камен Коцилков д.м.
                         Д-р Младен Камбов
 
Задължително носете електронните си членски карти!!!
След лекционния курс ще има коктейл по случай 7/седми/ април професионалния ни празник заплатен от РК на БЗС гр.Бургас.
 

Посещения: 1978