БЗС - РАЙОННА КОЛЕГИЯ БУРГАС

Switch to desktop Register Login

Лекция - 02.04.2022

На 02.04.2022 - събота

Районна колегия на гр. Бургас организира лекционен курс на тема:

                                                        “ Свободата да даряваме усмивки “

                                                                             Лектор : д-р Росен Венелинов

 

Място на провеждане:

Регионална Библиотека гр.Бургас, ул.”Кирил и Методий” 41-45, Конферентна зала.

                                                                                         П Р О Г Р А М А 

Начало: 14.00ч.

Времетраене - 4 часа (от 14:00 до 18:00ч.)

След лекционната програма ще има среща на колегите на чаша вино по случай: 07.04.2022 -  Ден на здравния работник. 

РК на БЗС гр. Бургас кани своите членове да се присъединят към събитието.

 

                                                                                                                                С УВАЖЕНИЕ
                                                                                                                                Д-Р Васил Йовков
                                                                                                                                Председател на РК на БЗС Бургас

 

Посещения: 699

Годишно отчетно събрание 2022г.

            Уважаеми колеги,
      Съгласно чл.8 ал.1 от Устава на РК на БЗС - гр.Бургас и решение на УС от 10.01.2022 год. Ви уведомяваме,че редовното Отчетно-изборно събрание на РК на БЗС-Бургас ще се проведе на 19.02.2022г. - събота от 9.30 ч. в залата на х-л „България” гр.Бургас при следния дневен ред:
      1. Промени в Устава на РК на БЗС
      2. Промени в Правилата за набиране и изразходване на средствата по социалната сметка
      3. Отчетен доклад на Председателя на РК на БЗС гр.Бургас за дейността.
      4. Отчетен доклад на Председателя на КК на РК на БЗС гр.Бургас
      5. Отчетен доклад на Председателя на КПЕ на РК на БЗС гр.Бургас
      6. Финансов отчет и доклад на ревизора за периода  2017-2021г.
      7. Обсъждане на проектобюджет и приемане на бюджет 2022г.
      8. Освобождаване или неосвобождаване от отговорност на Председателя и членовете на УС на РК на БЗС Бургас
      9. Избор на членове и председатели на УС,КК,КПЕ и делегати за конгрес на БЗС.
     10.Разни.

   09.00-09.30 ч. - Регистрация
   09.30-12.30 ч. - Първа сесия
   12.30-13.30 ч. - Обяд
   13.30-15.30 ч. - Втора сесия

На събранието, освен надлежно избраните делегати, могат да присъстват и всички членове на РК на БЗС гр.Бургас без право на глас, но с право на изказване и да бъдат избирани в ръководните органи.

Съгласно чл.8 ал.3 от Устава на РК на БЗС-гр.Бургас,предложения за промени в дневния ред и нормативните документи се подават до 04.02.2022г. в офиса на колегията на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .


За регистрация носете членски карти!

                                                                                               РК на БЗС гр.Бургас
                                                                                               Председател на УС
                                                                                               Д-р С.Буджева
 

Посещения: 450

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА РЕГИСТЪРА БУЛСТАТ В СИЛА ОТ 04.01.2022Г.

     Уважаеми колеги,

Във връзка с отпадане на 10 цифрения код на ЕГН като Булстат и с въвеждането на 9 цифрен код моля да се запознаете със следната информация (валидана е само за колегите които са "Свободна професия"):

Писмо от Ръководството на БЗС -  ТУК

Писмо от НАП -  ТУК

От ръководството

Посещения: 714

Отлагане на Годишно отчетно събрание 2021г.

         
Уважаеми колеги,
 
Във връзка със заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването, на свое заседание проведено на 02.09.2021г. УС на РК на БЗС - гр. Бургас реши: Отменя отчетно-изборното събрание на 11.09.2021г. за неопределен срок.
 
                                 РК на БЗС гр.Бургас

                                                                                         

Посещения: 834

Годишно отчетно събрание 2021г.

            Уважаеми колеги,
      Съгласно чл.8 ал.1 от Устава на РК на БЗС - гр.Бургас и решение на УС от 29.06.2021 год. Ви уведомяваме,че редовното Отчетно-изборно събрание на РК на БЗС-Бургас ще се проведе на 11.09.2021г. - събота от 9.30 ч. в зала „Бургас” на Конгресен център на Морска гара  гр.Бургас при следния дневен ред:
      1. Промени в Устава на РК на БЗС
      2. Промени в Правилата за набиране и изразходване на средствата по социалната сметка
      3. Отчетен доклад на Председателя на РК на БЗС гр.Бургас за дейността.
      4. Отчетен доклад на Председателя на КК на РК на БЗС гр.Бургас
      5. Отчетен доклад на Председателя на КПЕ на РК на БЗС гр.Бургас
      6. Финансов отчет и доклад на ревизора за 2020-2021г.,2017-2021г.
      7. Обсъждане на проектобюджет и приемане на бюджет 2021г.
      8. Освобождаване или неосвобождаване от отговорност на Председателя и членовете на УС на РК на БЗС Бургас
      9. Избор на членове и председатели на УС,КК,КПЕ и делегати за конгрес на БЗС.
     10.Избор на лекар по дентална медицина.
     11.Разни.

   09.00-09.30 ч. - Регистрация
   09.30-12.30 ч. - Първа сесия
   12.30-13.30 ч. - Обяд
   13.30-15.30 ч. - Втора сесия

На събранието, освен надлежно избраните делегати, могат да присъстват и всички членове на РК на БЗС гр.Бургас без право на глас,но с право на изказване и да бъдат избирани в ръководните органи.

Съгласно чл.8 ал.3 от Устава на РК на БЗС-гр.Бургас,предложения за промени в дневния ред и нормативните документи се подават до 27.08.2021г. в офиса на колегията.


За регистрация носете членски карти!

                                                                                               РК на БЗС гр.Бургас
                                                                                               Председател на УС
                                                                                               Д-р С.Буджева
 

Посещения: 465