БЗС - РАЙОННА КОЛЕГИЯ БУРГАС

Switch to desktop Register Login

Отчетно събрание на РК на БЗС Бургас

                                                        СЪОБЩЕНИЕ НА УС НА РК НА БЗС

 

                                                                           ГР.  Бургас

 

                                                                      Уважаеми колеги,

 

Съгласно чл.8 ал.1 от Устава на РК на БЗС гр.Бургас и решение на УСна РК на БЗС гр.Бургас  от 27.02.2024 год.

Ви уведомяваме, че редовното Отчетно събрание на РК на БЗС-Бургас ще се проведе на:

 

                                    06.04.2024г.-събота от 14.00 ч. в залата на Библиотека ет.4  гр. Бургас

 

                                                               при следния Дневен ред:

 

        1.Промени в Устава на РК на БЗС

        2.Промени в Правилата за набиране и изразходване на средствата по социалната сметка

        3.Отчетен доклад на Председателя на РК на БЗС гр.Бургас за дейността.

        4.Отчетен доклад на Председателя на КК на РК на БЗС гр.Бургас

        5.Отчетен доклад на Председателя на КПЕ на РК на  БЗС гр.Бургас

        6.Финансов отчет и доклад на ревизора за 2023г.

        7.Обсъждане на проектобюджет и приемане на бюджет 2024г.

        8.Гласуване за Лекар на годината 2023г. 

        9. Изслушване на Д-р Мартин Кръстев-член на комисията по здравеопазване Община Бургас

       10. Разни

 

   14.00- 14.30 ч. – Регистрация с членски карти

 

След Общото събрание на РК на БЗС Бургас ще се организира скромен коктейл.

 

 

 

 

                                                          Д-р Васил Йовков

                                                          Председател на РК на БЗС-гр. Бургас                                                                                            

 v