БЗС - РАЙОННА КОЛЕГИЯ БУРГАС

Switch to desktop Register Login

Отчетно събрание на РК Бургас

 

                                   

 

                                                         СЪОБЩЕНИЕ НА УС НА РК НА БЗС

                                                                           ГР.  Бургас

 

                                                                      Уважаеми колеги,

 

Съгласно чл.8 ал.1 от Устава на РК на БЗС гр.Бургас и решение на УСна РК на БЗС гр.Бургас  от 07.03.2023 год.

Ви уведомяваме,че редовното Отчетно събрание с частичен избор РК на БЗС-Бургас ще се проведе на 25.03.2023г.-събота от 9.00 ч. в залата на Библиотека ет.4  гр.Бургас при следния Дневен ред:

 

  1. 1.Промени в Устава на РК на БЗС
  2. 2.Промени в Правилата за набиране и изразходване на средствата по социалната сметка

        3.Отчетен доклад на Председателя на РК на БЗС гр.Бургас за дейността.

        4.Отчетен доклад на Председателя на КК на РК на БЗС гр.Бургас

        5.Отчетен доклад на Председателя на КПЕ на РК на  БЗС гр.Бургас

        6.Финансов отчет и доклад на ревизора за 2022г.

        7.Обсъждане на проектобюджет и приемане на бюджет 2023г.

        8.Провеждане на частичен избор за член на КК на РС на БЗС Бургас

        9.Гласуване за Лекар на годината 2022

        10.Разни.

 

   9.00-  9.30 ч. - Регистрация

 

 

 

 

                                                                                                                    Д-р Васил Йовков

                                                                                                     Председател на РК на БЗС-гр. Бургас