БЗС - РАЙОННА КОЛЕГИЯ БУРГАС

Switch to desktop Register Login

20-ти Научен конгрес 2022

Уважаеми колеги,

20-ият Научен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще се проведе на 16-18 юни 2022 г., съпроводен от традиционната голяма Дентална медицинска изложба. Конгресът е включен в продължаващото обучение (CE) на Световната дентална федерация (FDI). В научната програма на Конгреса лекции ще изнесат изявени лектори от България и чужбина.
За пореден път ще има и секция Орални презентации и секция Постери.

- Срок за регистрация за участие в 20-ия Научен конгрес на БЗС - до 15 юни 2022 г.
- Конгресна такса за редовни членове на БЗС - 160лв. до 20.05.2022 г.

 Конгресна такса за редовни членове на РК на БЗС гр.Бургас - 110 лв.

 Таксата включва участие в научната програма, в откриване и коктейл.  

- Конгресна такса от 21.05.2022 г. до 15.06.2022 г. - 200лв.

- Конгресна такса за студенти и докторанти – 50% от таксата правоучастие. - Streaming на научната програма – 80лв.

- Стойност на куверт за галавечеря – 90лв.(по желание)

 Краен срок за приемане на заявки – до изчерпване на местата, но не по-късно от 20.05.2022 г.

Сумите се превеждат по следната банкова сметка:

 

Банка ДСК
BG16STSA93000027549548
BIC  STSABGSF

Основание за плащане: Трите имена, участие в 20 НК Бургас