БЗС - РАЙОННА КОЛЕГИЯ БУРГАС

Switch to desktop Register Login

Годишно отчетно събрание 2017г.

                        Уважаеми колеги,

Съгласно чл.8 ал.1 от Устава на РК на БЗС гр.Бургас и по решение на УС от 30.11.2016 год. се свиква Годишно Общо отчетно събрание, което ще се състои на 11.03.2017 год./събота/ от 9.00ч. в зала „Флора” в Морската градина -  гр.Бургас  при следния дневен ред:

 

1. 9.00ч-  9.30 ч    Регистрация

2. 9.30ч-                Промяна на Устава на РК на БЗС гр.Бургас
                              Отчетен доклад на Председателя на РК за  изтеклия мандат 2014-2016 год.
                              Отчетен доклад на Председателя на КК за  отчетния мандат 2014- 2016 год
                              Отчетен доклад на Председателя на КПЕ за  отчетния мандат 2014-2016 год
                              Приемане /не приемане/ на отчетните  доклади
                              Приемане /не приемане/ на финансовия отчет за 2014-2016 год.
                              Обсъждане и приемане на Проектобюджета за 2017 год.
                              Приемане/не/ приемане на снемане от отговорност на УС
                              Избор на членове на УС
                              Избор на членове на КК
                              Избор на членове на КПЕ
                              Избор на Председател на УС на РК
                              Избор на Председател на КК
                              Избор на Председател на КПЕ
                              Избор на делегати ,представители на РК на конгреса на БЗС мандат 2017-2020 год.
                              Разни
Съгласно чл. 8 ал.3 от Устава на РК  на БЗС гр.Бургас срокът за подаване на предложения за дневен ред на редовни тe Общи събрания е две седмици преди насрочената дата.
Задължително носете електронните си членски карти!!!

                                         Председател на УС на РК гр.Бургас
                                                        Д-р Богдан Димитров